تحلیل های اقتصادی

آیا باید به ورود خودرو‌های روسی به ایران دل بست، یا دست‌های پشت پرده مانع خواهند شد؟

چند روزی است، خبر‌هایی مبنی بر حضور یک خودروساز روسی در ایران مطرح شده و گمانه زنی‌های متفاوتی در مورد نحوه حضور، شرکت ایرانی طرف مذاکره خودروساز روسی، قیمت خودرو‌های روسی و ... شده است. همچنین پرسش مطرح و مهم در این زمینه این است که با همه چالش‌هایی که بر سر راه ورود خودروساز روسی به بازار خودرو ایران وجود دارد، آیا باز هم این خودروساز حاضر به ورود به بازار ایران خواهد بود؟!

آینده قیمت مسکن عامل اول

در کل کشور ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و در شهریور فقط ۲۵ هزار واحد به فروش رفته است.

تعداد واحد مسکونی فروش رفته در شهریور ماه کمترین میزان معاملات مسکن در کشور از سال ۱۳۶۶ تاکنون است

معرفی کشمون تحولی در عرصه ارتباط کشاورزان با مشتریان

کشمون یک پلتفرم برای بررسی و خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان است که کار خود را با زعفران شروع کرده و به گفته موسس آن به زودی محصولات دیگری چون عسل در این پلتفرم قرار خواهند گرفت.

ویژگی خاص کشمون در تعیین قیمت محصولات بر اساس کیفیت و فرایند های تولید است.

هویت سازمانی (Corporate Identity)

هویت سازمانی به‌عنوان راهکاری مطلوب و انگیزه‌ای درون‌سازمانی موجب می‌شود که استخدام استعدادهای برتر آسان‌تر شود و به شما چهارچوبی برای اداره‌ی شرکت می‌دهد. 

پیشرفت پروژه

یکی از وظایف اصلی مدیر پروژه، ارزیابی و اندازه‌گیری وضعیت کارهاست.

مجسمه های شنی

مجسمه با صورت های پوشانده از ماسک 
ابراهیم جعفری - دکتری علوم ارتباطات و  علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه 

مجاهدت علمی منوچهر ستوده

 ۲۸ تیر ماه سالروز درگذشت استاد منوچهر ستوده ایران شناس شهیر است که در زمان حیاتش اولین فرهنگ گویشی را منتشر کرد. از او حدود ۶۰ جلد کتاب و نزدیک به ۳۰۰ مقاله به جای مانده است.

روز قلم

مرد آن گاه آگاه شود که نوشتن گیرد.

جوهر حقیقت در اندیشه فردوسی

مفهوم بزرگداشت فردوسی ، مفهوم احیای هویت دینی و ملی و پاسداری از گنجینه ارزنده فرهنگ و اندیشه جامعه بشری برای کشف جوهر حقیقت و راهیابی به دنیایی برتر و شورانگیزتر است.