مجاهدت علمی منوچهر ستوده

مجاهدت علمی منوچهر ستوده

 ۲۸ تیر ماه سالروز درگذشت استاد منوچهر ستوده ایران شناس شهیر است که در زمان حیاتش اولین فرهنگ گویشی را منتشر کرد. از او حدود ۶۰ جلد کتاب و نزدیک به ۳۰۰ مقاله به جای مانده است.

روز قلم

روز قلم

مرد آن گاه آگاه شود که نوشتن گیرد.

دمیدن روح لطیف به زندگی با صنایع دستی

دمیدن روح لطیف به زندگی با صنایع دستی

در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روان انسان است،صنایع دستی دمیدن روح لطیف به زندگی است. انسان تا هست لطافت و آرامش را می خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می سازد.