بررسی تاثیر مالیات بر تولید

بررسی تاثیر مالیات بر تولید

در هر کشوری یک دولت مرکزی شکل می گیرد که دغدغه های اساسی زندگی مردم مانند مسکن، اشتغال، آموزش، تغذیه، بهداشت و درمان، امنیت و ... را مرتفع سازد و بطور کلی رفاه مردم را بدون زیر پا گذاشتن حقوق مردم کشورهای دیگر برقرار سازد.

تحلیل قابلیت پوشش ریسک صنایع منتخب در بازار ایران

تحلیل قابلیت پوشش ریسک صنایع منتخب در بازار ایران

بازار سهام ایران به عنوان یکی از بازارهای مالی اصلی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه در راستای تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی دارد اما همواره با شوک‌ها و نوسانات زیادی در طول تاریخ همراه بوده است.

آسیب شناسی طرح های تحول نظام بانکی

آسیب شناسی طرح های تحول نظام بانکی

کشور ایران به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی خود و بهره‌مندی از منابع طبیعی فراوان، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت استعمار کشورهای مختلف ازجمله آمریکا و انگلیس بوده است . این کشورها همواره در تلاش اند تا با انجام انواع خباثت‌ها، مجدداً امکان استفاده از این منابع را برای خود فراهم آورند .