آسیب‌شناسی راهکارهای جهانی مدیریت معوقات بانکی (بخش دوم )

آسیب‌شناسی راهکارهای جهانی مدیریت معوقات بانکی (بخش دوم )

در سیستم‌های اقتصادی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سريع منابع و مصارف بيانگر سلامتي سيستم و كارايي روش‌های اجرايي آن است. اين مطلب به‌خصوص در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از اهميت زيادي برخوردار می‌باشد.

آسیب‌شناسی راهکارهای جهانی مدیریت معوقات بانکی (بخش اول )

آسیب‌شناسی راهکارهای جهانی مدیریت معوقات بانکی (بخش اول )

در سیستم‌های اقتصادی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سريع منابع و مصارف بيانگر سلامتي سيستم و كارايي روش‌های اجرايي آن است. اين مطلب به‌خصوص در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از اهميت زيادي برخوردار می‌باشد.

روش مطلوب مديريت درآمدها

روش مطلوب مديريت درآمدها

انرژی و اهمیت آن بر همگان آشکار و مبرهن است بطوریکه بدون آن بسیاری از امور مختل و عقیم می‌ماند. از میان این انرژی ها نفت و فرآورده‌های آن همواره جایگاهی ویژه و اساسی به عنوان یکی از مهمترین سوخت‌های مصرفی بشر و قوه محرکه بسیاری از صنایع از حدود صد سال پیش تاکنون داشته است. 

 

اقتصاد ایران در سال  ۱۴۰۰ :   احتمالات ، واقعیت ها

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ : احتمالات ، واقعیت ها

خبرهای امیدبخش در خصوص درمان بیماری کرونا و تولید واکسن و برخی نشانه‌های امیدوارکننده‌ در عرصه اقتصاد ، زمینه ساز انتظار گشایش های اقتصادی با تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت ها داخلی و خارجی در کشورمان گردیده است.

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن

با توجه به  شرایط‌  کنونی اقتصاد جهانی و تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان  حرکت در جهت خنثی سازی تحریم ها ،  و تحقق ثبات و ارتقا رشد اقتصادی کشور به عنوان  اقدامی بسیار ضروری  و با اولویت ویژه بایستی  در دستور کار تصمیم گیران اقتصادی کشور  قرار گیرد.