ارزیابی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران در تجارت با عراق

ارزیابی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران در تجارت با عراق

با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه دارای اهمیت است.

دیپلماسی اقتصادی ایران با کشور هند

دیپلماسی اقتصادی ایران با کشور هند

دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی پایدار و اجرای عدالت در راستای آموزه های دینی از جمله عزت و استقلال بین المللی از جمله اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

معرفی کشمون تحولی در عرصه ارتباط کشاورزان با مشتریان

کشمون یک پلتفرم برای بررسی و خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان است که کار خود را با زعفران شروع کرده و به گفته موسس آن به زودی محصولات دیگری چون عسل در این پلتفرم قرار خواهند گرفت.

ویژگی خاص کشمون در تعیین قیمت محصولات بر اساس کیفیت و فرایند های تولید است.