حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر فاصله دارد؟

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ با حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر فاصله دارد؟

در ساعات پایانی سال ۱۳۹۷ بالاخره شورای عالی کار در دویست و هشتاد و دومین جلسه خود بعد از ۱۲ ساعت چانه زنی میزان حقوق و دستمزد برای حداقلی بگیران و سایر سطوح مزدی را تعیین کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان حقوق و دستمزد مصوب برای سال ۱۳۹۸ با میزان حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری حدود ۲.۲ میلیون تومان فاصله دارد.

آیا قیمت مسکن سال بعد ارزان می‌شود؟

آیا قیمت مسکن سال بعد ارزان می‌شود؟

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: برخی می‌گویند قیمت مسکن به سقف رسیده و سال آتی قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت در حالی که ما نشانه‌ای برای کاهش قیمت مسکن در سال 98 مشاهده نمی‌کنیم.